Legálne informácie

ONEWORLD TRAVEL s.r.o.

Sídlo:
Súmračná 26
821 01 Bratislava
Slovenská republika


Prevádzka:
Krížna ul. 5-7
811 07 Bratislava

IČO: 35771569
DIČ: 2020255347
Číslo účtu: SK28 1100 0000 0026 2772 6023

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, v odd. sro, vložka č. 19539/B

Tel.: +421-2-2086 2000
Tel.: +421-2-2086 2001
Tel./Fax: +421-2-2086 2002
Fax: +421-2-5556 9880

E-Mail: oneworld@oneworldtravel.sk